Tag Archives: in-offset-la-gi

In Offset Là Gì ? Các Ưu Điểm Của Kỹ Thuật In Offset ?

In offset là gì ? : Là một kỹ thuật in trong đó hình ảnh dính mực in được ép lên các tấm cao su (hay còn gọi là các tấm offset) trước rồi mới ép từ miếng cao su này lên giấy. Các ưu điểm của kỹ thuật in offset là gì ?: Chất lượng hình ảnh […]